Välkommen till Brf Banmästaren

Banmästaren ligger mellan Revingegatan och Hardebergaspåret, granne med Revingelyckans mysiga kvarterspark. Banmästaren består av två frilliggande lamellhus om 7 våningar på vardera sida om en omsorgsfullt utformad kvartersgård. Gården kommer att göras barnvänlig och bjuda in till hopp och klätterlekar i en spännande grön miljö. Det västra huset ligger vänt mot den lilla kvartersparken Revingelyckan, som planeras genomgå en förnyelse och upprustning i samband med Byggnationen av Banmästaren. I parken finns bland annat en liten lekpark och sportplan. 

Besök JMs projektsida för ytterligare information: Brf Banmästaren. 


JM bygger hus att trivas i

JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 76 år. Detta skapar trygghet för dig som kund och det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens. Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

JM är i dag Sveriges ledande projektutvecklare av bostäder och bedriver även verksamhet i Norge och Finland.