Innergården

Innergården hyrs av förskolan och de har förtur till nyttjandet.

Föreningens medlemmar får därför bara använda innergården när förskolan inte gör det. Normalt när förskolan är stängd.

Tillträde till innergården får endast ske genom grindarna, finns en på båda sidorna. Det är inte tillåtet att klättra över staketen.