Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare.

Brf Banmästaren
c/o JM@home
169 82 Stockholm  

Förvaltaren lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.