Mäklarinformation

Föreningen/Fastigheten

 • Svanen-märkning
  • Fastigheten är svanen-märkt vilket kan ge den boende rabatt på deras bolån, så kallat grönt bolån
 • Parkering/Garage platser
  • 39 parkeringsplatser i garage (950 kr/mån).
   • Varav 20 st med laddstolpar (250 kr/mån extra, plus förbrukningsdebitering).
   • Kamerabevakat
  • 2 parkeringsplatser utomhus (550 kr/mån).
  • 2 mc platser i garage (550 kr/mån).

 • Planerade renoveringar
  • Solceller är beställt och installeras Q1 2024.
  • Fasta platser införs i garaget och nya linjer målas Q2 2024
 • Utförda renoveringar
  • Målat golvet i miljörum 2024
 • Cykelparkering finns i garage, och ovan mark
 • Barnvagnsparkering finns i källare i låst förådsutrymme.
 • Gemensamhetslokaler finns ej
 • Gästlägenhet finns i källaren och kostar 250 kr/natt
 • Trappstädning sköter förvaltaren
 • Förskolan Dressinen har verksamhet i föreningen
  • Innergården hyrs av förskolan och de har förtur till nyttjandet.
  • Föreningens medlemmar får därför bara använda innergården när förskolan inte gör det. Normalt när förskolan är stängd.
 • Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar
  • Undantag lagkrav.
 • Hur/När beslutas medlems godkännande
  • Vanligtvis på ordinarie styrelsemöten, kan dock ske löpande om det är långt till nästa möte.
 • Överlåtelse
  • Ingen tillsyn görs av föreningen.
  • Pantsättningsavgift tas ut med 1 procent av ett prisbasbelopp.
  • Överlåtelseavgift tas ut med 2,5 procent av ett prisbasbelopp, gällande års belopp hittar ni HÄR.
   • I enlighet med stadgarna har styrelsen fattat beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.
  • Överlåtelser skickas till
   • Brf Banmästaren
    c/o JM@home
    169 82 Stockholm 


Bostaden

 • Vad ingår i avgiften
  • Kallvatten, värme samt obligatorisk avgift för Telia Tripple-play (220 kr/mån).
 • El och Varmvatten
  • Självkostnadsdebitering
  • Debiteras i efterhand utifrån förbrukning.
 • Avgiftsförändringar
  • Enl. Ekonomisk plan
 • Bostadsrättstillägg till hemförsäkring
  • Ingår.
   Bostadsrättshavarna behöver inte själv teckna detta tillägg i sin hemförsäkring.
 • Köksfläkt
  • Ventilstyrd frånluft dvs ingen egen motor.
 • Inglasning av Balkong/Uteplats
  • Håller på att upphandlas. Meddela styrelsen om intresse finns.
   • Undantag balkonger/uteplatser utan överliggande balkong.
 • Klinkersättning på balkonggolv
  • Är tillåtet med styrelsens medgivande.
 • Markis
  • Är tillåtet med styrelsens medgivande.
 • Balkongskydd
  • Är tillåtet med styrelsens medgivande.
 • Förråd
  • Ett förråd per lägenhet ingår och ligger i källaren.
  • Det finns 7 extra förråd att hyra. Kösystem tillämpas.

Uppdaterat 2024-02-01