Kamerabevakning


 • Namn på personuppgiftsansvarig (och om tillämpligt dennes företrädare):
  BRF Banmästaren
 • Kontaktuppgifter, inkl. kontaktuppgifter till eventuellt dataskyddsombud:
  BRF Banmästaren, Revingegatan 10, 22357 Lund
 • Information om den behandling som har störst konsekvenser för den registrerade:
  Vi lagrar materialet i trettio (30) dagar och vid behov överför vi bevisningsmaterial till tredje part.
 • Ändamål med kamerabevakningen:
  Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.
 • Registrerades rättigheter:
  Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.