Grillplats

Utanför hus 1 finns en gemensam grillplats, som är till för oss boende i föreningen.
Vi visar hänsyn genom att inte vara högljudda efter 22.00.  Vid större arrangemang - sätt gärna upp en lapp i portarna i förväg.
Tänk på brandrisken när du grillar. Vattenkran och vask finns i rummet mittemot hissen i.

För allas trevnad så gäller dessa regler vid grillplatsen:

  • Man får bara använda kol/briketter i grillen (inte ved).
  • Den som grillar ska ta hand om aska samt kolrester.
  • Ha alltid vatten i närheten ifall det skulle komma ut glöd på marken.
  • Efter grillning skall grillgallret rengöras och eventuellt spill på grillen tas bort.
  • Man skall försäkra sig om att det inte finns risk för att elden sprider sig efter grillningen är avslutad.
  • Städa efter dig när du är färdig och ta hand om sopor, disk och fimpar.