Hos bolagsverket finns föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. Föreningen har även antagit trivselregler som föreningens medlemmar ska följa för alla trivsel.

Bifogade dokument