Tillståndsblankett för uppsättning markis och dylikt

Blanketter och mer information finner ni här

Den lägges i styrelsens postfack på Revingegatan 10 för godkännande.

För frågor ang tillstånden, kontakta styrelsen via kontaktformuläret.